Pedagogik tajriba

 

 

VILOYATDA ILGOR ISH TAJRIBALARI ANIQLANGAN VA OMMALASHTIRILGAN

O’QITUVCHI VA TARBIYACHILAR RO’YXATI

 

#

O’qituvchi, tarbiyachining ismi va sharifi

Tuman,  shaxar maktab #_____ perdmeti

Ishining nomi va qisqacha mazmuni.

1

Qodirova

Anorxol

Arnasoy tumani «G’uncha» bolalar bog’chasi tarbiyachisi

«Bolalarni rivojlantirish va maktabga tayyorlash» dasturi asosida tarbiya shakl va usullarini takomillashtirish»

 

2

Fayzieva

Ra’no

 

Arnasoy tumani 8-maktab

«Uquvchilarni matn ustida ishlashlarini tashkil etishning noan’anaviy usullari»

 

3

Maxmudova

Berdigul

 

Arnasoy tumani 2-maktab boshlang’ich o’qituvchisi

«Matematika darslarida uyin elementlarini qo’llash bilan o’quvchilar faoligini oshirish»

 

4

Ilyasheva

Dilfuza

Baxmal tumani 33- maktab rus tili o’qituvchisi

«Iqtisod alifbosini o’qitishda YAPTlarni qullash uslubiyatini takomillashtirish»

 

5

Otabekov

Xujabek

Baxmal tumani 4- viloyat lisey internati fizika o’qituvchisi

«Uquvchilar bilimini test reyting usulida nazorat kilish imkoiyatlarini  takomillashtirish»

 

6

Sotimov 

Qirg’iz

Baxmal tumani 47-maktab tarix o’qituvchisi

«Tarix fanini o’qitishda mahalliy materiallardan  foydalanish». 

7

Qobilova

Malika

Baxmal tumani 36-maktab adabiyot fani o’qituvchisi

«Adabiyot darslarida mustakil fikrlashga o’rgatish uslubiyatini takomillashtirish».

 

8

Muxtorova

Feruza

G’allaorol tumani 16-maktab fizika o’qituvchisi

«Fizikadan laboratoriya ishlari va praktikumlarni

takomillashtirish uslubiyati»

9

SH.Toshmurodova

G’allaorol tumani 42-maktab o’qituvchisi

«Noan’anaviy darslar tashkil etish va sinfdan tashqari ishlarni uyushtirish uslubiyati».

10

G.Aminova

Do’stlik tumani 7-maktab ximiya o’qituvchisi

«Kimyodan takrorlash  va umumlashtiruvchi darslarni tashkil etish uslubiyatiga doir».

11

B.O’zbekov

Do’stlik tumani 4-maktab IXT fani o’qitivchisi

«Ta’lim - tarbiyada  kompyuterning ahamiyati»

12

Mustafaqulova

Hulkar

Jizzax tumani 28-maktab ingiliz tili o’qituvchisi

«Darslarda o’z fikrini himoya qilishga o’rganish va o’yin elementlarini qo’llab dars samaradorligini oshirish»

13

Qodirova

Mahfirat

Jizzax tumani 19-maktab fizika o’qituvchisi

«Fizika darslarida o’rta Osiyolik tabiatshunoslar merosini o’rganish»

14

Abduvahobova

To’pa

Jizzaxtumani 16-maktab boshlang’ich sinf o’qituvchisi

«O’quvchilarni tez o’qishga o’rganishning uslubiy imkoniyatlarini takomillashtirish».

15

B.Komilov

Jizzax shahar 14-maktab informatika o’qituvchisi

«Darslarda kompyuter imkoniyatlaridan foydalanish uslubiyati»

16

G’ofurov

Norpulat

Jizzax shahri 26-maktab informatika o’qituvchisi

«Iqtidorli o’quvchilar bilan ishlash» tajribasidan

17

Murodov

Rustam

Jizzax shahri 6-maktab informatika o’qituvchisi

«O’quvchilarni kasbga yo’naltirishda kompyuter savodxonligini  rivojlantirish uslubiyatini takomillashtirish».

18

X.Pirmatov

Zafarobod tumani tashhis markazi

«Biologiya va zoologiya darslarida YAPTlarni qo’llash uslubiyatini takomillashtirish».

19

Abdullaeva

Rahima

Zafarobod tumani 8-maktab chet tili o’qituvchisi

«Xorijiy til darslarida YAPTlarni qo’llash uslubiyatini takomillashtirish»

20

M.Qurbonova

Zarbdor tumani 1-maktab fizika o’qituvchisi

«Fizika o’qitishda o’quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish».

21

O’.To’ganov

Zarbdor tumani 12-maktab jismoniy tarbiya o’qituvchisi

«Darslarda xalq milliy o’yinlaridan foydalanishning ta’limiy va tarbiyaviy ahamiyatini oshirish».

22

Muxtorova

Musharraf

Paxtakor tuman lisey internat maktabi biologiya o’qituvchisi

«Darslarda va sinfdan tashqari ishlarda o’quvchilarga  ekologik tarbiya berishning samarali yo’llari».

23

F.Tolipov

Forish tumani 78-maktab tarix o’qituvchisi

«O’zbekiston tarixini o’rganishda etnografik ma’lumotlardan foydalanish».

 

 


 

MALAKA OSHIRISH VA QAYTA TAYYORLASH BO’YICHA ILG’OR

TAJRIBALARNI O’RGANISH HAQIDAGI MA’LUMOTLAR

 

#

Ilg’or tajribaning mazmuni

Manzili

Ommalash-tirish usullari

Ommalashtirish natijasida ishlab chiqilgan hujjatlar

Nomi

CHop etish yili

Hajmi bosma bet

CHop etilgan nusxasi

 

Xalq ta’limi xodimlarining kursdankurs gacha bo’lgan davrda mustaqil bilim olishlarini tashkil etish

Paxtakor tumani metod kabinet

Risola

Mustaqil bilim olish kasbiy takomil omili

2000 yil

6 bet

150

 

Xalq ta’limi xodimlarining malakasini oshirishni rejalashtirishda diffensial yondoshish

Jizzax tuman XTB metod kabinet

Seminar, kurs mashg’ulotlarida tajri-ba al-mashish

Malaka oshirishni diffensial rejalashtirish (tavsiyanoma)

1998

8 bet

18

 

Xalq ta’limi xodimlarining kasbiy tayyorgarliklarini takomillashtirishda tayanch va ilg’or tajriba maktablari rolini oshirish

Jizzax shahar metod-kabinet 3-o’rta maktab

Semi-nar prak-tikum, mahal-liy matbuotda yori-tish

«Kasbiy mahoratni oshirishda metodik markazlar-ning roli» (tavsiyanoma)

1999

6 bet

15

 

Ta’lim jarayoniga reyting usulini joriy etishning imkoniyatlarini takomillashtirish

Baxmal tuman 8-maktab

Semi-nar praktikum

«O’quvchilar bilimini baholashning reyting usuli»

1997

10 bet

15

 

 

XALQ TA’LIMI TIZIMIDAGI O’QUV-TARBIYA MUASSASA-LARINING ILG’OR

TAJRIBALARINI O’RGANISH HAQIDAGI MA’LUMOTLAR

 

#

Ilg’or tajribaning mazmuni

Manzili

Ommalash-tirish usullari

Ommalashtirish natijasida ishlab chiqilgan hujjatlar

Nomi

CHop etish yili

Hajmi bosma bet

CHop etilgan nusxasi

1

Maktabda metodik ish-larni tashkil etish va ish hujjatlarini yuritish

Jizzax shahar 3-o’rta maktab

Mahalliy matbuotda ish tajribasi yoritilgan

 

 

 

 

2

Bolalarning aqliy va axloqiy rivojlanishida jismoniy tarbiyaning ahamiyati

Do’stlik tuman «Lola» bolalar bog’chasi

Risola

«Sog’lom avlod uchun»

1999

6 bet

15

3

Ta’lim-tarbiyada tadbirkorlikning moddiy va ma’naviy ahamiyati

Zafarobod tuman 3-maktab bog’cha

Seminar praktikum o’tkazilgan. Markaziy va mahalliy matbuotda, televidenieda ish tajribasi yoritilgan

 

 

 

 

4

Maktabda milliy qadriyatlarni o’rganish

Zafarobod tuman 8-o’rta maktab

Risoda shaklida, mahalliy gazetalarda yoritilgan

«Milliy maktab-qadriyat»

1998

6 bet

15

5

Maktabning o’quv moddiy bazasini mustahkamlash yuqori bilim berish omillaridan

Do’stlik tuman

4-o’rta maktab

Risola. «Ma’rifat va mahalliy matbuotda yoritilgan. Respublika ko’rik-tanlovi («Yil maktabi-99»)

«Tadbirkor rahbar»

1999

6 bet

15

6

Maktab ichki nazorati va maktab bilan ota-onalar o’rtasidagi hamkorlikning o’quvchilar bilim darajasiga ta’siri

Jizzax tuman, 17-o’rta maktab

«Ma’rifat» mahalliy mutbuotda respublika ko’rik tanlovi («Yil maktabi-2000»)

 

 

 

 

7

Bolalarning aqliy va axloqiy tarbiyasida milliy qadriyatlarning o’rni

Jizzax shahar «Nihol» bolalar bog’chasi

Risola

«Izlanuvchan uslubchi»

2000

8 bet

15

 

Hosted by uCoz