Nashriyot

 

 

INSTITUT TOMONIDAN O’QUV-TARBIYA MUASSASALARI UCHUN

TAYYORLANGAN METODIK VA BOSHQA ISHLANMALAR

 

#

Ishlanmaning nomi

Hajmi (bosma bet)

Tayyorgarlik darajasi

CHop etilgan nusxasi

Mualliflari

I Z O H

1

«Tabiiy geografiya boshlang’ich kursida mahalliy materiallardan foydalanish» (Jizzax viloyati misolida)

36 bet

1996

 

Qobil-jonov R

(VPXMOI xodimi

Tavsiyanomadan YI sinflarda geografiya darslari uchun qo’shimcha material sifatida foydalaniladi.

2

«Kimyo fanini o’qitishda mahal-liy materiallardan foydalanish»

12 bet

1999

 

SHari-pov SHavkat (VPXMOI dosenti)

Tavsiyanoma mazmunini Jizzax viloyat xududidan olinadigan kimyoviy qazilma boyliklarini dars jarayonida o’rganish tashkil etadi.

3

Ingliz tilidan noan’anaviy dars turlari

8 bet

2000

 

Mustafaqulova Hulkar Jizzax tuman 28-maktab

Tavsiyanoma noan’anaviy darslarni tashkil etishga bag’ishlangan (ish tajribasi) va unda dars ishlanmalaridan namunalar berilgan.

4

«O’quvchilarni tez va ongli o’qishga o’rgatish»

10 bet

2000

 

Sattorova Halima Zarbdor tuman 3-maktab

Sinfdan tashqari o’qishni tashkil etish bo’yicha ish tajribasi yoritilgan

5

«Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq madaniyatini shakllantirish»

8 bet

2000

 

Otaboboeva Dilorom Jizzax shaxar «Tinch-lik» bolalar bog’chasi meto-disti

Bolalarning nutq madaniyatini rivojlantirish yo’llari yoritilgan

6

«Amaliyotchi psixologlar va mehnat ta’limi o’qituvchilari uchun kasbga yo’naltirish» bo’yicha metodik tavsiyalar

 

2000

 

Karimov R, Mirza-qobilov N, I.Ismoilov (VPXMOI)

Tavsiyanomada kasbga yo’llash, kasbiy tayyorgarlik masalalari haqida fikrlar yoritilgan

7

«O’zbekiston Konstitusiyasini o’rganishda didaktik materiallardan foydalanish»

 

 

 

Irga-sheva Mavluda VPXMOI bo’lim boshlig’i

O’quv qo’llanma «Davlat va huquq asoslari» fanini o’qitish samaradorligini oshirishda o’qituvchi imkoniyatlarini oshiradi.

8

«O’zbekiston tarixi»ni o’qitishda o’lkashunoslik materiallaridan foydalanish

43

2000

 

Irga-sheva Mavluda VPXMOI

Darslarda va darsdan tashqari mashg’ulotlarda o’quvchilarni o’lkashunoslik materiallari bilan tanishtirib, bilimlarini chuqurlashtirishga yordam beradi.

9

«Rus tili darslarida  qiziqarli materiallardan foydalanish»

10 bet

1999

 

Raxmatullaeva Hanifa Zomin tuman 1-maktab

Darslarda o’yin elementlari va qiziqarli materiallar tanlash va ulardan foydalanish to’g’risida fikrlar yoritilgan

10

«Ilg’or pedagogik tajriba ta’lim-tarbiya samaradorligi omili»

 

2000

 

Ro’ziboev Safar Saydiyorov YU, Hasanov M (VPXMOI)

Metodik to’plamda viloyat maktablari ilg’or o’qituvchi-larining ish tajribalari yoritilgan

11

«Ilg’orlar izidan»

20

1999

 

Saydi-yorov YU, Hasanov M (VPXMOI)

To’plamda «O’qituvchi-98» ko’rik tanlovi materiallari yoritilgan

12

«YAngi pedagogik texnologiya davr talabi»

10

2000

 

Xolbu-taev Ergash G’alla-orol MK uslub-chisi

Metodik material-da yangi pedagogik texnologiya (tez-korlik usuli)dan foydalanish uslu-biyoti yoritilgan.

13

«Fizikadan test topshiriqlari»

60

2000

 

Lutfullaev Kattaxo’ja (Do’stlik tuman 6-maktab)

YI-sinflar uchun test topshiriqlari va ulardan dars jarayonida foydalanish bo’yicha metodik tavsiyalar berilgan

14

Fizikadan davlat ta’lim standartlarini amaliyotga joriy etishning ilmiy metodik asoslari»

78

2000

 

Karimov R, Inatov X, Hasanov M (VPXMOI)

Metodik qo’llanmada umumiy o’rta ta’lim maktablari uchun fizika dasturining ilmiy, nazariy va meto-dik tahlili, fizika bo’yicha DTS asosida o’quvchilar bilim va ko’nikma-lari yoritilgan. Hajmi va YI-IX sinflar uchun test topshiriqlari berilgan.

15

Tarix fani bo’yicha YII sinf o’quvchilarining bilim va ko’nikmalariga qo’yiladigan majburiy minimal talablar (DTS)

19

2001

 

Irga-sheva Mavluda (VPXMOI)

Mahka-mov S (RTM)

Metodik tavsiyanomada DTSlari asosida 7-sinfda darslarni tashkil etish va o’quvchilarning bilim darajalarining mini-mum hajmi haqida fikrlar berilgan

16

Kasbiy takomil va faoliyat sama-rasi (I va II to’p-lam)

36

2000

 

Saydi-yorov YU, Hasanov M (VPXMOI)

YAngi pedagogik texnologiyani qo’l-lash bo’yicha ilg’or o’qituvchi va tar-biyachilarning ish tajribalari yoritilgan.

17

Ilg’or pedagogik tajriba ta’lim-tarbiya samaradorligi omili (Ilg’or o’qituvchilarni ish tajribasi I to’plam)

22

2000

 

Saydiyorov YU Hasanov M

Ilg’or ish tajri-balarning mazmuni yoritilgan

18

O’zbekiston tari-xini o’rganish jarayonida etnografik ma’lumotlardan foydalanish

12

2000

 

Tolipov Fay-zulla Forish tuman 78 maktab

Tavsiyada tarix fanidan ta’lim jarayonida etno-grafik ma’lumot-lardan foydala-nish bo’yicha ish tajriba yoritilgan.

 

 

Hosted by uCoz